Agorafóbia kezelése - Pánikbetegség

Sigourney Weaver agorafóbiás kriminálpszichológust alakít a Tökéletes másolat c. thrillerben - AGORAFÓBIA
az agorafóbia leküzdése, gógyítása

Az agorafóbia a pánikbetegség súlyos, krónikus következmenye, amelyben a beteg retteg minden olyan helyzettől, amely pánikrohammal fenyegeti. Lényegében tehát már nem az őt fenyegető képzelt, de szemáben valóságosnak érzett súlyos veszélytől fél (mint a "kezdő" pánikbeteg), hanem attól, hogy abban a veszélyes helyzetben majd elfogja és el is hatalmasodik rajta a pánik. A fóbiás beteg voltaképp a saját félelmi rohamától retteg és ezért görcsösen igyekszik elkerülni előbb a közvetlen pánikhelyzeteket, később már azokat is, amelyek megelőzik őket vagy akár csak emlékeztetnek, hasonlítanak rájuk. Ennélfogva az agorafóbiában szenvedő beteg élettere egyre jobban beszükül, a biztonságosnak gondolt hely mind kisebbé válik a számára.

Az agorafóbia kifejezés eredetét, jelentését és részletesebb definícióját alább adjuk meg, lásd (katt a linkre):

- de előtte talán érdemes megismekedni a fogalomnak a Pallas Nagylexikonban szereplő szócikkével:

Agorafóbia (gör.) Westphal leírása szerinta kóros szorongási érzés válfaja, mely szorongás akkor lép föl, ha a betege gyedül nagyobb téren, szélesebb utcán keresztül akar menni. Ilyenkor heves szívdobogás, elhalványodás, a torok szárazsága, hideg verejték, általános reszketés és ájulási érzés lép föl és lehetetlenné teszi a betegnek, hogy útját folytassa. Akármilyen kísérővel azonban akadály nélkül megteszi a beteg az utat. Ilyen kóros szorongás nem csupán nagy és néptelen terek vagy utcák előtt jelentkezik, hanem némely, különösen idegbajokra hajlamos egyéneknél akkor is föllép; ha nagyobb magasságban, habár teljes biztosságban állnak, v. ha sötétben vannak. A jelzett állapot kiindulását nem szédülés képezi és szédülési rohamokkal nem is áll kapcsolatban, hanem tisztán csak szorongáson alapul.

Meglehetősen terjedelmes szócikk foglalkozik a betegséggel a >> Wikipédiában is.


Mi az agoraphobia?

Az agorafóbia jelentése, meghatározása

Az agorafóbia a görög agora (piactér) és phobosz (félelem) jelentésű szavakból ered, így eredeti jelentése a nyílt tértől való félelem. A pszichológiai és orvosi értelemben vett agoraphóbia sokkal összetettebb, komplexebb szindróma, voltaképp a pánikbetegségnek egy súlyossá, krónikussá vált fejleménye, amelyre már nem a pánikroham tünetei a jellenzőek, hanem az, hogy a fóbiás beteg görcsösen fél minden olyan helyzettől, amelyről azt hiszi, hogy abban olyan veszély fenyegeti, amely pánikrohammal járhat.

Emiatt élettere beszűkül, életminősége erősen megroklik és viselkedése is egyre zavartabbá válik. Ha valami okból arra kényszerűl (arra kényszerítik), hogy elhagyja a biztonságos helyét, heves rohamok, teljes kétségbeesés, görcsös menekülési vágy vesz rajta erőt.

Az agorafóbia kezelése

agorafobia - panikAhogy a legtöbb betegség esetében, itt a megelőzés a legcélszerűbb. Ha a páciens a pánikbetegség első tüneteinek a jelentkezésekor még nem is fordul szakemberhez, ez mindenképpen meg kell tennie, ha ismétlődő esetelkről van szó. Ilyenkor általában rövi idő alatt teljes gyógyulás érhető el pszichoterápiás eljárásokkal. Természetesen előtte ki kell szűrni, esetleg nem szervi elváltozások vagy súlyosabb elmekórtani problémák okozzák-e a panaszokat; ha ezeket sikerül kiszűrni, akkor nincs szükség gyógyszeres kezelésre és a tünetek eredményesen csillapíthatók és megszüntethetők kognitív viselkedésterápiai tréningek, oktató gyakorlatok során. Ezek eredményesek nemcsak a kezdeti pánikbetegség, hanem a krónikussá vált agorafóbia kezelése terén is.

Érdemes tudni, hogy a kezelés nélkül hagyott fóbiás szorongás pánikbetegség és agorafóbia kialakulásához vezethet, de a legsúlyosabb tünetek kezelése is lehetséges a kognitív viselkedésterápia segítségével.

További részletek az alábbi szakmai oldalon találhatók:

A pánikbetegség tüneteinek leküzdése - Az agorafóbia kezelése

A pánikbetegség leküzdésére kidolgozott programot alkalmazó terapeutákkal az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot, akik jelentkezni kívánnak a terápiás gyakorlatokra. A szakemeberek szükség esetén "házhoz mennek", azaz a pánikhelyzetek fellépésének a helyszínén tartják begyakorló oktatóterápiájukat.

Vegye fel a kapcsolatot pszichoterapeutáinkkal:


agorafóbia kezeléseAz agorafóbiás pszichológus

Az agorafóbiában szenvedők viselkedéséről képet kaphatunk egyebek között a Tökéletes másolat című thriller egyes jeleneteiből. Az idegborzoló filmben Sigourney Weaver remekül alakítja a súlyosan agorafóbiás Helen Hudson kriminálpszichológust, aki évek óta képtelen elhagyni lakását. Korábban az ő tanúvallomása juttatott börtönbe egy sorozatgyilkos, aki börtönbüntetése alatt szörnyű és rafinált bosszút tervelt ki. - Amíg a veszélyes bűnöző börtönbüntetését tölti, azalatt újabb hasonló gyilkosságok történnek, de a rendőrség nem talál összefüggést a régi és az újabb bűnesetek között. Ám agorafóbiás betegünk rájön, hogy az új sorozatgyilkos csupán másolatokat készít, leutánozza az elhíresült gyilkosságokat. Talán mondanunk sem kell, hogy Helen Hudson, a fóbiáktól gyötört pszichoterapeuta maga is halálos veszedelembe kerül és le kell küzdenie agorafóbiáját ahhoz, hogy megmenekülhessen szorongatott helyzetéből - és végül elkaphassa a gyilkost.

Mondanunk sem kell, hogy a film nem fedi az orvosi realitást, a betegség tüneteiek a bemutatása itt inkább csak a dramaturgiai feszültség fenntartását célozza, hiba lenne a betegség természetét csak innen megismerni. De a mozinéző közönség mégis képet kaphat a fóbiás félelmek mibenlétéről és segíthet abban, hogy belássa: nem csupán ő küzd ilyen vagy hasonló problémákkal.


Ismerkedjenek meg egy irodalmi részlettel. Az irásban a történetet egyes szám első személyben interpretáló szereplő egy téli bolyongása, eltévedése epizódjait eleveníti fel. A történetből kiderül, hogy az elbeszélő gyógyult pánikbeteg, akinek azonban nem szűntek meg teljesen a szorongásai, így amikor elveszti a téli tájban a céljához vezető utat, újra erőt vesznek rajta a pánikroham tünetei azzal a veszéllyel fenyegetve, hogy visszaesik agorafóbiájába.


<< előzmény (a pánik-történet eleje)

Pánik a hóban

Amennyire megkönnyítette lépdelésemet az enyhe lejtő, épp annyira akadályozta az emelkedő. Nem akartam sem pihenőt tartani, sem lassítani a ritmusomon, így aztán a hegymenet előbb intenzív lihegésre késztetett (légszomj), aztán meg is izzasztott (hőhullám, hideg verejték). Nem lesz ez így jó, gondoltam, áthevülten kapkodom a hideg levegőt, és ha ehhez még a ruhám is átnedvesedik, majd rám hűl, akkor kész a tüdőgyulladás. (Arra nem gondoltam ebben a pillanatban, hogy a kellemelen tüdőgyulánál jobban veszélyeztet a pánikbetegség.) Kicsit lassítottam hát a tempón, így értem újra a domb tetejére. Bár a diákszállónak már egyetlen ablaka sem világított, a sötét tömb mégis egészen élesen látszott a szőlőhegy oldalában, igen, világosabb lett az egész környék, hát persze, időközben felszakadt a felhőzet, itt-ott látszottak a csillagok, és a fogyó hold is fel-felbukkant, aztán fátylas homályba burkolózott.

Hát akkor csak tovább az országúton, ezek szerint mégis erre kell lennie a városnak, győzködtem magam, kicsit sem gondolva arra, inkább abban kellene bíznom, hogy az iménti pánikroham nem ismétlődik meg, elhagy és vissza se tér az gorafóbiám; de ahogy elhaladtam amellett a hely mellett, ahol a földút becsatlakozott, mégis az lett az érzésem, hogy mögöttem van a város és előttem a szomszéd falu völgye és ettől kishíján mágint elfogott a pánik. Mivel azonban éppen most jöttem abból az irányból, és ott bizony semmiféle városszélnek semmilyen jele nem mutatkozott, így orientációs balsejtelmemet felülbíráltam a tapasztalattal - mikozben féltem a valóságérzékelés elvesztésétől. Ahogy túlhaladtam a dombtetőn, újra enyhe lejtő következett, ezúttal alig érzékelhető.

És mentem, lépdeltem, haladtam egy olyan helyzetben, amely minden okot megadott arra, hogy féljek a félelemtől, pánikoljak a pániktól. Erőm és határozottságom egymást gyorsítva kezdett fogyni, és azon vettem észre magam, igen közel kerültem ahhoz, hogy végleg kétségbe essek ez már múló pánikzavarnál több lesz lesz, kapitális rémület, halálfélelemmel párosuló agorafóbia. Merthogy a várost ugyanis nem tudtam elérni ebben az irányban sem.

A táj kietlensége mit sem változott, semmi jel nem mutatott arra, hogy itt majd egyszer lakott terület fog következni. Ennyire rosszul becsültem volna meg a távolságot? Vagy mégis, mégis elsőre indultam jó felé, csak túl korán fordultam vissza? Ha megteszem ott azt a kanyart, amelyről azt hittem, a szomszédos község felé fordítja az országutat, akkor megláttam volna a lakótelepet? Mégis most mennék rossz irányba?

Egyszerre éreztem elkeseredettséget és dühöt, szorongást, halálfélelmet. Az egyetlennek mutatkozó lehetőség, hogy újra visszaforduljak és ismét megtegyem az eddig fölöslegesen bejárt utat, egyáltalán nem volt kedvemre. Elvetettem a kollégiumba való visszatérést is. De hát csak nem éjszakázhatom a szabad ég alatt, legalább egy házat, egyetlen világló ablakot látnék.

És ekkor teljesen váratlanul... >> a történet befejezése >>


A fenti epizód - ha elolvassuk a teljes pániktörténetet - jól példázza, hogyan alakul ki a szorongás és miként fejlődik pánikrohammá, illetve az agorafóbiától már megszabadult betegek milyen könnyen visszaeshetnek. Éppen ezért kell időben elkezdeni a kezelést és folyamatosan kontroll alatt tartani a fóbiára való hajlamot.

 

Agoraphobia: tünetek és kezelés

Az agorafóbia nem más, mint súlyossá vált, krónikus pánikbetegség. Az agora fóbiában szenvedő beteg görcsosen fél minden helyzettől, amelyben pánikroham fenyegetheti. Agoraphobia kezelése kognitív viselkedésterápia gyakorlatokkal. Szorongásos fóbiák, kognitív pánik, spontán pánikroham, ok nélküli szorongás, pánikbetegség tünetei, agorafobia kezelese, betegség, fóbia, pánik tünetei, pánikroham leküzdése, neurózis kezelése, agoraphobia, krónikus, súlyos, pánikzavar leküzdése, viselkedészavar, pánikzavar, pánikterápia, pszichoterápia, gyógyult pánikbetegek, pánikroham leküzdése gyógyszer nélkül

Az agorafóbia kezelése - A pánikbetegség leküzdése

Definíció: Agorafóbia = a pánikbetegség súlyos, krónikus fejleménye. A pánigbetegek, így az fóbiás betegség gyógyítása a kognitív pszichológia újabb eredményei alapján eredményesen véghezvihető a kognitívviselkedés-terápia alkalmazásával pharmokologiai beavatkozás nélkül. Klausztrofóbia, tériszony, tömegiszony - Agorafóbia kezelése - Pánikbetegség leküzdése

Weboldal optimalizálás - keresőbarát honlap

Ez a weboldal a honlaptartalom optimalizációja és a legális keresőmarketing eljárások szerinti Google-szempontú keresőoptimalizálás alatt áll az agorafóbia kezelése és a pánikbetegség leküzdése valamint egyéb szakmai kulcsszavakra nézve, amelyekkel a keresőtalálatok élmezőnyében szerepel.

Bármely internetes megjelenés szempontjából igen nagy jelentősége van annak, hogy az olvasók rábukkannak-e az adott webtartalomra. Ezt leginkább azon a rével lehetséges biztosítani, ha az oldalt optimalizáljuk és ezzel elérjük, hogy a Google találati oldal (SERP) élére kerüljön, lehetőleg az első 10 hivatkozás közé. A böngészők 90 százaléka ebből a kínálatból választ szolgáltatót, terméket, partnert, információt. Hogy konkrétan hogyan érhető ez el, azzal a keresőoptimalizáló szakemberek foglalkoznak. Ajánlott honlapok a témában:

A pánik-blog működését három statikus weblap támogatja:

pánikroham leküzdése - seo honlapoptimalizálás, prcikkírás | gyógyítás, egészség - szövegírás, honlapoptimalizálás, google első | pánik - agorafóbia - keresőmarketing | laptop szerviz - tartalom marketing